Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, pomoc i wsparcie psychologiczne

to propozycja skierowana do osób u których trudności dotyczą konkretnego problemu lub wynikają z trudnej sytuacji życiowej. Taki rodzaj pracy jest bardzo skuteczny. W tym przypadku problem pojawił się nagle i niespodziewanie. W tej sytuacji konieczna jest wszechstronna pomoc z naciskiem na pomoc w zakresie dużego wsparcia emocjonalnego.

Może mieć postać kilku spotkań lub przejść w proces psychoterapii krótkoterminowej, gdzie praca koncentruje się na rozwiązaniu trudnej sytuacji i wzmocnieniu wewnętrznych zasobów psychicznych i emocjonalnych, mających znaczenie w dochodzeniu do równowagi i zdrowia psychicznego, po przebytych trudnościach i traumach. Sytuacja kryzysowa jest rozumiana często jako gwałtowna, niespodziewana zmiana, której towarzyszą często silne, negatywne przeżycia emocjonalne i załamanie się dotychczas używanych mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W takim momencie niezbędna może okazać się właśnie pomoc psychologiczna.

Źródłem kryzysu mogą być nie tylko sytuacje trudne takie jak: żałoba, choroba, utrata pracy czy rozwód, ale również z pozoru pozytywne sytuacje. Spore zamieszanie w naszym życiu psychicznym mogą spowodować: ślub, ciąża, narodziny dziecka czy awans. Te różne krytyczne wydarzenia życiowe, wywołujące brak równowagi wewnętrznej, zazwyczaj mają charakter przejściowy i wymagają dostosowania naszych dotychczasowych zasobów i sposobów radzenia sobie, do nowych warunków czy okoliczności. Konieczność wprowadzenia tych zmian często wymaga od nas dużego wysiłku psychicznego, rodzi stres, niepewność, poczucie braku kontroli nad własnym życiem i lęk. 

Niektóre sytuacje przekraczają nasze możliwości poradzenia sobie z nimi. Zbyt silne i utrzymujące się w czasie stresogenne wydarzenia, powodują załamanie się struktur psychicznych, dezorganizują nasze funkcjonowanie. To oczywiste, że wobec niektórych zmian w naszym życiu czujemy się bezradni i potrzebujemy dodatkowego wsparcia. Obecność bliskich i rodziny w sytuacjach kryzysu bywa często dużą pomocą, nie zawsze jednak taka pomoc wystarcza, żeby skutecznie sobie z nimi poradzić. Spotkania z psychologiem czy psychoterapeutą mogą być sporym wsparciem i wskazać skuteczne drogi wyjścia z sytuacji, która nierzadko może wydawać się beznadziejna.

Wszelkie sytuacje kryzysowe są dla nas bardzo trudnym przeżyciem. Dotykają one zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej sfery naszego funkcjonowania. Natłok negatywnych zdarzeń oraz emocji niejednokrotnie powoduje, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z konfliktem, urazem, bólem, który odcisnął tak poważne piętno na naszym życiu.
Celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia w tym niezwykle trudnym okresie oraz pomoc w odzyskaniu, przez osobę doświadczoną kryzysowymi przeżyciami, wewnętrznej równowagi. Działania interwencyjne są kierowane zarówno do osób indywidualnych jak i do grup.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • pomoc polegającą na rozwiązaniu aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego
 • pomoc w odzyskaniu przez osobę będącą w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania trudności oraz złagodzenia objawów reakcji stresowej
 • określenie czy danej osobie potrzebna jest dalsza praca nad problemem i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy

Zgłoś się, jeśli doświadczasz:

 • utraty bliskiej osoby,
 • jesteś ofiarą przemocy,
 • nagle jesteś bez pracy,
 • w twoim życiu miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie kryzysowe,
 • żyjesz w przewlekłym stresie,
 • znajdujesz się w sytuacji, która powoduje poczucie utraty, zagrożenia, niepewności,
 • odczuwasz trwający stan napięcia emocjonalnego,
 • czujesz, że znajdujesz się w stanie braku równowagi, dezorganizacji.

Jeśli zmagasz się z trudnymi sytuacjami typu:

 • wybranie kierunku studiów,
 • podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, 
 • kryzys małżeński,
 • separacja, rozwód,
 • podjęcie i zmiana pracy,
 • zmiana miejsca zamieszkania, 
 • narodziny dziecka,
 • decyzja o drugim lub kolejnym dziecku, 
 • adopcja,
 • decyzja dotycząca przerwania ciąży,
 • decyzja dotycząca przerwania przemocy w rodzinie,
 • zerwania bądź nawiązania kontaktu z bliską osobą,

Jeśli pojawiły się trudności wychowawcze a dziecko:

 • wagaruje,
 • nie chce się uczyć, 
 • trafia do subkultury młodzieżowej, sekty, 
 • używa środków psychoaktywnych, 
 • nie chce współpracować, 
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami, 
 • inne

Jeśli pojawił się znaczący konflikt w domu, rodzinie, pracy, z partnerem, przyjacielem czy też przyjaciółką

Jeśli pojawiły się kłopoty w pracy takie jak:

 • mobbing, 
 • brak asertywności, 
 • nadmiar obowiązków, 
 • brak satysfakcji w pracy, 
 • wypalenie zawodowe.

Zgłoś się w ramach interwencji kryzysowej.

Ilość spotkań jest zależna od zagadnienia. Na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania sesji to 60 min. – spotkanie indywidualne lub 90 min. – spotkanie pary/rodziny/grupy.