Category Archives: Oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna, to pierwsze spotkanie klienta z psychologiem, mające charakter wywiadu, którego celem jest zebranie informacji i wybranie najlepszej formy pomocy.  Psycholog słucha oraz zadaje dodatkowe pytania min. dotyczące ważnych osób, partnerów, w tym rodziców, opiekunów, którzy mieli wpływ na kształtowanie się osobowości klienta. Sam wywiad ma charakter terapeutyczny i często pozwala osobie zgłaszającej się […]

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, pomoc i wsparcie psychologiczne to propozycja skierowana do osób u których trudności dotyczą konkretnego problemu lub wynikają z trudnej sytuacji życiowej. Taki rodzaj pracy jest bardzo skuteczny. W tym przypadku problem pojawił się nagle i niespodziewanie. W tej sytuacji konieczna jest wszechstronna pomoc z naciskiem na pomoc w zakresie dużego wsparcia emocjonalnego. Może mieć postać […]

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna, to to sposób pracy terapeuty skierowany do osób zmagających się z problemami psychicznymi takimi jak: depresja, zaburzenia lękowo-depresyjne, nerwice, zaburzenia osobowości, ale również dla osób z  kłopotami dnia codziennego. Jest to proces wymagający regularnych spotkań ustalanych indywidualnie trwających kilka lub kilkanaście miesięcy.  Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest dogłębną diagnozą i zawarciem z pacjentem kontraktu odnośnie zasad […]

Psychoterapia partnerska / rodzinna

Terapia par i małżeństw oraz członków rodziny lub całych rodzin to regularne spotkania z psychoterapeutą, mające na celu poprawę jakości relacji i rozwiązanie pojawiających się trudności i konfliktów. Czasami nagromadzone negatywne emocje, uniemożliwiają  wzajemne zrozumienie i wyjście z sytuacji kryzysowej. Psychoterapeuta pomaga zmierzać ku zmianie by wyeliminować u siebie zachowania podtrzymujące problemy oraz pracuje nad […]

Poradnictwo psychoonkologiczne

Psychoonkologia jest skierowana do osób borykającym się z chorobami nowotworowymi. Wsparcie, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne są pomocne w redukcji stresu związanego z chorobą.  Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, które uzyskały diagnozę, w każdym stadium choroby, ale również do osób w trakcie oczekiwania na wyniki badań. Pomocą objęte są również rodziny, bliscy, partnerzy i przyjaciele.  Trudności […]

Hipnoza i hipnoterapia,praca z podświadomością

Hipnoza to sposób, dzięki któremu możemy komunikować się z umysłem i pomnożyć możliwości człowieka w jego osobistym i zawodowym rozwoju. Nie ma takiej drugiej metody terapeutycznej, która sama skupiałaby tyle odkrywczych możliwości, pozwalając w pełni wykorzystać przeogromną energię umysłu. Hipnoza daje dostęp do tych  zasobów ludzkiego umysłu, które są  ukryte w normalnym stanie świadomości. Daje […]

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa czerpie zarówno z wiedzy dotyczącej dynamiki grupy jak i terapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie. Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. […]

Warsztaty menadżerskie

Warsztaty są przeznaczone dla liderów , kandydatów na liderów średniego i wyższego szczebla. Jeśli czujesz, że to właśnie taka jest twoja droga życiowa, jeśli brakuje ci jeszcze doświadczenia, treningu praktycznego ten warsztat jest dla ciebie. Mimo, że w teorii wiesz już jak się poruszać w świecie menadżerskim, to jednak czujesz, że brakuje ci dopełnienia, tego […]

Warsztaty rozwoju osobistego

Każdy z nas ma w sobie wszystko, absolutnie wszystko, aby doskonale się rozwijać, osiągać sukcesy, realizować własne cele i spełniać swoje marzenia. Czasami pojawia się chwilowa niemoc, która przechodząc w stan przewlekły pozbawia nas większości umiejętności – zamyka na klucz, chowa do szuflady, a może zamraża nasze talenty na jakiś czas. Jeśli czujesz, że tak […]