Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna, to

to sposób pracy terapeuty skierowany do osób zmagających się z problemami psychicznymi takimi jak: depresja, zaburzenia lękowo-depresyjne, nerwice, zaburzenia osobowości, ale również dla osób z  kłopotami dnia codziennego. Jest to proces wymagający regularnych spotkań ustalanych indywidualnie trwających kilka lub kilkanaście miesięcy. 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest dogłębną diagnozą i zawarciem z pacjentem kontraktu odnośnie zasad wspólnej pracy. Proces psychoterapeutyczny wymaga od pacjenta zaangażowania czasowego, emocjonalnego i finansowego, dlatego konieczna jest jego świadoma zgoda. Psychoterapia jest wskazana wtedy, gdy trudności w życiu codziennym nie udało się rozwiązać znanymi sposobami,  a wszelkie podejmowane próby nie przyniosły efektu. W przypadku dotkliwej choroby somatycznej tego rodzaju trudności blokują rozwój w życiu osobistym i zawodowym, negatywnie wpływają na wiele lub wszystkie obszary działań, zakłócają relacje z innymi i odbierają poczucie radości i szczęścia. 

Pierwsze spotkanie jest po to, by zapoznać się z metodami pracy psychoterapeuty i bardziej świadomie zdecydować o dalszej współpracy, ponieważ sukces udanej psychoterapii zależy w dużej mierze od zaangażowania  i gotowości do podjęcia pracy nad zmianą.

 • jeśli doświadczamy trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • jeśli odczuwamy zbyt silne lub nieadekwatne w danej sytuacji emocje i uczucia
 • jeśli nasze zachowanie wydaje nam się nieadekwatne, a czasem szkodliwe (również dla nas samych)
 • jeśli doświadczamy objawów nerwicowych i/lub lękowych 
 • określasz swoją sytuacje rodzinna , zawodową, osobista czy partnerską jako trudną
 • jeśli czujesz, że sobie nie radzisz
 • jeśli sam/sama przestajesz rozumieć swoje zachowania i reakcje
 • jeśli czujesz zmęczenie, brak sił, brak radości
 • jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz
 • jeśli panowanie nad emocjami jest zbyt trudne
 • jeśli chcesz odkryć siebie, pokochać siebie i zaufać sobie
 • jeśli odczuwasz brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • jeśli często towarzyszy depresja i obniżony nastrój
 • jeśli odczuwasz stany lękowe
 • jeśli masz kłopoty w związku, takie jak np. zdrada, rozwód
 • jeśli masz problemy w relacjach z bliskimi
 • jeśli masz kłopoty w pracy lub nastąpiła utrata pracy
 • jeśli odczuwasz trudną sytuację życiową, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby
 • jeśli odczuwasz zaburzenia zachowania na różnym tle (agresja, konflikty w domu lub w pracy)
 • jeśli czujesz zaburzenia w zakresie emocji: depresję, lęki, fobie
 • jeśli odczuwasz oznaki przewlekłego stres
 • jeśli czujesz zaburzenia koncentracji
 • jeśli pojawiają się zaburzenia lękowe
 • jeśli pojawiają się zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • jeśli odczuwasz trudności w podejmowaniu decyzji
 • jeśli cierpisz na bezsenność, nadmierną senność i stany nerwowe
 • jeśli odczuwasz trudności w radzeniu sobie w relacjach z innymi ludźmi: zazdrość, podejrzliwość, nieśmiałość
 • jeśli ma kłopot w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych : śmierć, rozwód, choroba, konflikty małżeńskie
 • jeśli masz problemów z poczuciem własnej wartości
 • jeśli odczuwasz problemy w związku partnerskim
 • jeśli silnie odczuwasz napięcie, stres w sytuacji zawodowej, wypalenie zawodowe

to właśnie psychoterapia indywidualna jest dla Ciebie.

Długość trwania procesu terapii jest uzależniony od specyfiki zgłaszanego problemu i celu, który ma być osiągnięty.

Psychoterapia krótkoterminowa – trwa ok. 6-12-30 sesji i jest skoncentrowana na próbie rozwiązania określonego problemu. Ta forma skierowana jest do osób które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia, który najbardziej doskwierał przez ostatni czas.

Psychoterapia długoterminowa to cykl spotkań, który nie posiada określonych ram czasowych, (od.1 roku i dłużej). Celem tego rodzaju terapii jest osiągnięcie pożądanej zmiany ( w jakości naszego życia, w przeżywaniu własnej osoby, innych ludzi i świata, w sposobie funkcjonowania), a także zamiany w rozwoju osobistym.