Psychoterapia partnerska / rodzinna

Terapia par i małżeństw

oraz członków rodziny lub całych rodzin to regularne spotkania z psychoterapeutą, mające na celu poprawę jakości relacji i rozwiązanie pojawiających się trudności i konfliktów. Czasami nagromadzone negatywne emocje, uniemożliwiają  wzajemne zrozumienie i wyjście z sytuacji kryzysowej. Psychoterapeuta pomaga zmierzać ku zmianie by wyeliminować u siebie zachowania podtrzymujące problemy oraz pracuje nad pogłębieniem wzajemnego zrozumienia. Psychoterapeuta pomaga także w prowadzeniu wspólnego dialogu, w rozwiązywaniu konfliktu i redukcji lęku z nim związanego oraz wspiera siły funkcjonujące w małżeństwie przywracające zdrowie emocjonalne partnerów.

Psychoterapia pozwala na lepsze rozumienie siebie i związku, relacji z innymi. Odkrywa nowe horyzonty również dla tych, którzy żyją w przekonaniu, że w ich związku już nic się nie zmieni.

Jeżeli istnieje potrzeba głębszego zrozumienia przyczyn istniejących problemów w relacji czy małżeństwie, stosuje się analizę genogramu rodziny. Analiza ta służy zrozumieniu przekazów międzypokoleniowych, wpływających na aktualne funkcjonowanie związku.

Efekty zmiany w terapii uzyskujemy przez:

  • naukę konstruktywnych sposobów porozumiewania się: mówienia, słuchania, wyrażania emocji i odpowiedniej interpretacji usłyszanych treści.
  • ustalania i modyfikacji oczekiwań wobec partnera
  • analizowanie różnic w sposobie postrzegania i rozumienia określonych sytuacji
  • zgłaszanie potrzeb i nauka sposobów ich zaspakajania.

Terapia par, rodzin i małżeństw skierowana jest do wszystkich, którzy na swojej drodze napotykają trudności, negatywnie wpływające na ich wspólne funkcjonowanie i wzajemne relacje. Nie ma określonej grupy wiekowej, stażu czy orientacji.
Powodów rozpoczęcia terapii może być bardzo wiele, każdy związek jest inny, tak jak i osoby, które go tworzą. Często są to osoby które doświadczyły zdrady partnera, partnerki; nie potrafią komunikować się ze sobą; czują, że wypaliły się w tym związku; chcą odbudować uczucie, które ich połączyło; pragną poprawić jakość wspólnego życia. 

Istotą psychoterapii par, rodzin i małżeństw jest wzajemny szacunek. 

Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia rozmowy i wsparcie okazywane każdej ze stron, psychoterapeuta pomaga klientom wyrazić swoje emocje, myśli i przekonania oraz zrozumieć przeżycia i uczucia drugiej strony. Podczas sesji staramy się wspólnie odnaleźć przyczynę konfliktu poprzez analizę oczekiwań i zachowań obu stron. Najczęściej okazuje się, że zwrotnym punktem terapii jest odkrycie własnych zniekształconych przekonań dotyczących zarówno siebie, jak i partnera.
Ważne w terapii jest refleksyjne spojrzenie na siebie, swoje zachowania i myśli. Dużą rolę w postrzeganiu siebie i innych odgrywają schematy i własne przekonania. 

Terapia par, rodzin i małżeństw jest skuteczną formą pomocy osobom doświadczającym trudności w relacjach. Warunkiem koniecznym dla powodzenia terapii jest chęć dialogu ze strony obojga partnerów.

Sukces terapii par, rodzin i małżeństw można rozumieć na wiele sposobów – sukcesem może być już samo rozpoczęcie dialogu między partnerami.

Jak wygląda terapia małżeńska, rodzin i terapia par? 

Pierwsze 2-3 spotkania są zawsze poświęcone wywiadowi psychologicznemu – terapeuta zbiera informacje dotyczące pary, ich wspólnego życia, przeszłości, a także dąży do dokładnego sprecyzowania celu terapii przez partnerów. Podczas kolejnych spotkań, za pomocą technik terapeutycznych, stara się przyglądać oczekiwaniom, standardom i przekonaniom jakimi para, związek, osoby żyją na co dzień, aby pomóc odnaleźć drogę do poprawy jakości ich życia.

Najczęściej małżeństwa zgłaszają się w przypadku trudnych do zniesienia przez obie strony konfliktów czy kryzysu. Pragną oni powrócić do czasu, w którym wzajemne zrozumienie i miłość dawały spełnienie w związku i pozwalały budować prawidłowe relacje.
Zdarzają się jednak pary, które potrzebują pomocy i wsparcia psychologicznego z wielu innych powodów.

Terapia dla par ma na celu wsparcie w zakresie:

  • rozwiązywania konfliktów między małżonkami oraz problemów ich dotykających,
  • radzenia sobie w przypadku sytuacji szczególnie trudnych, takich jak chociażby zdrada czy rozwód,
  • wspólnego podejmowania decyzji oraz różnic w spojrzeniu na wiele spraw, związanych chociażby z wychowaniem dzieci, seksualnością czy kwestiami finansowymi,
  • pracy nad sobą oraz wsparcia dla drugiej połowy,
  • poszukiwanie sposobów na zbliżenie wzajemnych relacji w przypadku dysharmonii w związku, takich jak chociażby odmienne charaktery czy ingerencją osób trzecich,
  • i inne.