Poradnictwo psychoonkologiczne

Psychoonkologia

jest skierowana do osób borykającym się z chorobami nowotworowymi. Wsparcie, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne są pomocne w redukcji stresu związanego z chorobą. 

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, które uzyskały diagnozę, w każdym stadium choroby, ale również do osób w trakcie oczekiwania na wyniki badań. Pomocą objęte są również rodziny, bliscy, partnerzy i przyjaciele. 

Trudności w radzeniu sobie ze stresem pojawiają się zarówno bezpośrednio po diagnozie, jak też przez cały czas trwania leczenia, a nawet po wyleczeniu. W przypadku zastosowania  leczenie paliatywnego również pojawia się napięcie i stres. 

Nowotwór jest coraz częściej spotykaną chorobą w naszym społeczeństwie. Przeżywanie choroby dotyczy zarówno samej osoby doświadczającej schorzenia, jak i całej jej rodziny.

Chorując na nowotwór, można odczuwać:

  • Złość z powodu samego zachorowania
  • Lęk o swój stan zdrowia, przed bólem i przed śmiercią
  • Smutek, nierzadko prowadzący do depresji
  • Niepokój o samopoczucie i doświadczenia bliskich

Korzyści z porady psychoonkologicznej i psychoterapii:

  • Przepracowanie trudnych emocji, 
  • Możliwość odreagowanie w bezpieczny sposób,
  • Wsparcie w przechodzeniu przez  fazy choroby,
  • Określenie swojego miejsca w obliczu choroby i w relacjach z bliskimi,
  • Opracowanie schematu działania i radzenia sobie z chorobą nowotworową. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – to odpowiedni sposób myślenia. Jesteś tym, czym są Twoje myśli . Każda myśl ma znaczenie i nawet lekarze potwierdzają,  że w przypadku choroby kluczowe jest nastawienie chorego.

Wyzdrowienie w przypadku większości dolegliwości, a w obliczu raka szczególnie, zależy również od nastawienia. Ważne, aby chory był wyposażony w wiedzę o swoich zasobach i wypracował pozytywne nawyki, które będą pomagały mu szybko wracać do zdrowia. Zaś dla bliskich, rodziny osoby chorującej na nowotwór ważne jest, aby pomagać, i szanować osobiste granice chorego i jego możliwości w danym czasie. Pomoc psychologiczna jest potrzebna, ponieważ towarzysząc w  przeżywaniu choroby, również doświadczamy lęku, złości, frustracji, często samotności i poczucia bycia nadmiernie obciążonym. Jest to sytuacja kryzysowa dla całego bliskiego otoczenia, więc często na psychoterapię decydują się członkowie rodzin i przyjaciele, aby skutecznie pomagać osobie chorej.