Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

czerpie zarówno z wiedzy dotyczącej dynamiki grupy jak i terapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie. Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu.

Grupa staje się miejscem poznawania siebie,

innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.