Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna, to

pierwsze spotkanie klienta z psychologiem, mające charakter wywiadu, którego celem jest zebranie informacji i wybranie najlepszej formy pomocy. 

Psycholog słucha oraz zadaje dodatkowe pytania min. dotyczące ważnych osób, partnerów, w tym rodziców, opiekunów, którzy mieli wpływ na kształtowanie się osobowości klienta. Sam wywiad ma charakter terapeutyczny i często pozwala osobie zgłaszającej się dostrzec pewne prawidłowości w jej funkcjonowaniu. Można dzięki temu również zauważyć powtarzalność mało pomocnych zachowań, czasami nawet odkryć ich źródło. Końcowe podsumowanie spotkania porządkuje wnoszone przez klienta tematy i prowadzi do wyboru skutecznych narzędzi i technik aby zapewnić równie skuteczną pomoc.

Udział w konsultacji psychologicznej polecany jest dla wszystkich zgłaszających się po pomoc psychologiczną, niezależnie od tego czy będzie to wizyta jednorazowa czy psychoterapia indywidualna, par, rodzinna. Konsultacje szczególnie polecane są osobom, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z psychologiem i psychoterapią i pragną znaleźć najlepsze, najbardziej skuteczne rozwiązanie swoich problemów.

To czas na rozwianie wątpliwości, na odrzucenie błędnych i negatywnych myśli, czas na konfrontacje z samym sobą.

Wydarzenia w naszym życiu są naszymi doświadczeniami. Jednak to my decydujemy o tym jakie to doświadczenie będzie; pozytywne czy negatywne. Niezależnie od naszej oceny ważne jest to, czy potrafimy wyciągać wnioski z naszych doświadczeń, czy powtarzamy te same sytuacje wielokrotnie nie czerpiąc z tego żadnej nauki. Prawidłowo odrobione lekcje życiowe budują naszą wewnętrzną siłę. 

Czas trwania konsultacji to ok. 60 min – jest to zazwyczaj jedno spotkanie ale zdarza się również kilka spotkań konsultacyjnych. To pozwala wypracować taką ofertę dla klienta, w której zostaną zaproponowane najodpowiedniejsze formy pomocy.

Konsultacja psychologiczna to dobry początek do zmiany siebie i swojego życia na lepsze.

Kiedy powinniśmy skorzystać z takiej formy wsparcia?

 • jeśli doświadczamy trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • jeśli odczuwamy zbyt silne emocje i uczucia nieadekwatne w danej sytuacji 
 • jeśli doświadczamy objawów nerwicowych i/lub lękowych 
 • jeśli określasz swoją sytuacje rodzinną , zawodową, osobistą czy partnerską jako trudną
 • jeśli czujesz, że sobie nie radzisz
 • jeśli sam/sama przestajesz rozumieć swoje zachowania i reakcje
 • jeśli czujesz zmęczenie, brak sił, brak radości
 • jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz
 • jeśli zapanowanie nad emocjami przychodzi z trudem
 • jeśli chcesz odkryć siebie, pokochać siebie i zaufać sobie
 • jeśli zauważasz brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • jeśli pojawia się depresja i obniżony nastrój
 • jeśli odczuwasz stany lękowe
 • jeśli masz kłopoty w związku partnerskim
 • jeśli pojawił się problem w relacjach z bliskimi
 • jeśli masz kłopoty w pracy lub straciłeś pracę 
 • jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby
 • jeśli odczuwasz zaburzenia zachowania na różnym tle 
 • jeśli odczuwasz zaburzenia emocji: depresje, lęki, fobie
 • jeśli pojawił się syndrom przewlekłego stresu
 • jeśli odczuwasz zaburzenia koncentracji
 • jeśli doświadczasz zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • jeśli masz trudności z podejmowaniem decyzji
 • jeśli meczy bezsenność lub nadmierna senność 
 • jeśli nagle doświadczasz zaburzeń w relacjach z innymi jak nadmierna zazdrość, podejrzliwość lub nieśmiałość
 • jeśli odczuwasz niechęć do pracy, cechy wypalenia zawodowego

to oznacza, że właśnie ta konsultacja jest dla Ciebie.